O SPOLOČNOSTI

Spoločnosť PROFIMET SLOVAKIA s.r.o.

pôsobí na trhu v SR od roku 1997, keď ešte pod pôvodným menom ALCU – TRADE začala s veľkoobchodným a maloobchodným predajom hutníckych hliníkových, medených, mosadzných a bronzových polotovarov. Počas nasledujúcich rokov získala na slovenskom trhu stabilné postavenie a obchodovala s veľkým počtom obchodných partnerov, ktorým poskytovala v rámci obchodovania komplexné služby.

V roku 2012 v spoločnosti došlo k zmene vlastníckej štruktúry, keď pôvodni spoluvlastníci postupne odpredali svoje podiely novému vlastníkovi.

Od decembra 2012 spoločnosť pod novým menom Profimet Slovakia majoritne vlastní Ing. Vladimír JALČ, spolumajiteľ českej spoločnosti Profimet, poprednej veľkoobchodnej spoločnosti s hutníckymi neželeznými polotovarmi na trhu v Českej republike. Spoločnosť Profimet Slovakia tým získala personálne a ekonomické prepojenie so silným partnerom, ktorý je výhradným dovozcom niekoľkych zahraničných európskych hutníckych hlinikárskych kombinátov a významných výrobcov medených, mosadzných a bronzových polotovarov.

Zameraním spoločnosti Profimet Slovakia je malopredaj a veľkopredaj neželezných kovov pre strojárstvo, tepelné a stavebné klampiarstvo, potravinárstvo, chemický priemysel, energetiku a zdravotníctvo. Hlavnými komoditami sú hliník, meď, bronz, mosadz, z ktorých ponúkame celú škálu polovýrobkov a výrobkov.

Príchodom nového vlastníka sa ponuka spoločnosti najmä hliníkových polotovarov značne rozšírila a patrí k najväčším dodávateľom na Slovensku.