DRÔTY

Hliníkové, medené a mosadzné drôty sa vyrábajú ťahaním za studena. ALU drôty sa používajú predovšetkým pre zvarovanie, pájanie, metalizáciu, v elektrotechnickom priemysle a na bleskozvody. Vyrábajú sa z nich i skrutky, klince, nýty, pletivá, síta, zipsy a iné výrobky. Medené drôty sa najviac aplikujú v elektropriemysle, pri výrobe káblov a cievok, klincov, na výplety ale i na ozdoby a šperky. Slúžia pre pájanie a legovanie. Mosadzné drôty nachádzajú uplatnenie hlavne v elektrotechnike, v modelárstve, slúžia pre drôtové rezanie a pájanie a pre dekoratívne účely.

Maloobchod

ZLIATINA:EN AW-6060 (AlMgSi0,5) F 12 – stav mäkký
 EN 573-3, 574-3, 1301-2
 bleskozvodové drôty
Pred nákupom si telefonicky overte množstvo drôtov na vybranom sklade.
ROZMERYTEORET. VÁHA
priemer v mmv kg na kotúč
819-20

Veľkoobchod

Okrem maloobchodného sortimentu ponúkame veľkoodberateľom ALU drôty vo veľkom výbere zliatin, v stave mäkkom, polotvrdom a tvrdom budˇstočené do kruhu, na cievkach alebo rovné podľa druhu zliatiny a veľkosti priemeru.
Podrobnosti sú uvedené na:
www.profimet.cz/material/detail/hlinikove-draty. Medené drôty je možné si vybrať v niekoľých typoch medi, v stave mäkkom, polotvrdom,tvrdom a pérovo tvrdom, v kruhu alebo na cievkach.
V ponuke máme aj elektródy pre zvarovanie. Podrobne viď:
www.profimet.cz/material/detail/medene-draty. Mosadzné drôty ponúkame v širokom sortimente zliatin, spôsobu spracovania a veľkej škále rozmerov už od priemeru 0,05 mm. Mosadzné droôty sa dodávajú buď na cievkach alebo v kruhoch.
V našej ponuke nájdete aj mosadznú pájku – viď:
www.profimet.cz/material/detail/mosazne-draty.